voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. VANG (Van afval naar grondstof)
  2. (Onderscheid wordt gemaakt tussen VANG Huishoudelijk afval (GAD) en VANG Buitenshuis (gemeenten)

Wat willen we bereiken?

  1. 75% gescheiden inzameling huishoudelijk afval in 2020.

Beoogde start-/einddatum

Loopt tot en met 2020

Resultaten tot nu toe

  1. De uitrol van de PMD container en de kleinere restafval container in Laren, Blaricum en Huizen is afgerond.
  2. Vanaf 3 juli 2017 is ook de nieuwe inzamelkalender van kracht. Na invoering PMD container scheiden nu meer mensen PMD.
  3. De voorbereidingen en aanwijzingen voor de ondergrondse locaties is gestart.

Voortgang en planning

  1. Na de zomer wordt de eerste uitrolfase uitgebreid geëvalueerd. Eind van 2017 zullen de eerste resultaten beschikbaar zijn voor de regio.
  2. Begin 2018 wordt gestart met uitrollen van het VANG-traject in Gooise Meren. De voorbereiding is al gestart.

Publicaties

Contact

Daniël Walkot
d.walkot@gad.nl