voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

 • 75% gescheiden inzameling huishoudelijk afval in 2022.

Resultaten

 1. Vanaf 2017 hebben laagbouwwoningen in Blaricum, Huizen en laren een container voor pmd (plastic, metalen (blik) en dranken verpakkingen) gekregen en is de restafvalcontainer omgewisseld voor een kleiner formaat.
 2. Vanaf 2018 hebben de overige laagbouwwoningen in de regio een container voor pmd gekregen. Hiermee is ook de inzameling van pmd van start gegaan.
 3. Najaar 2018 zijn de restafvalcontainers bij laagbouw omgewisseld voor een kleiner formaat.
 4. In januari 2019 is de inzameling van restafval van elke 2 weken naar elke 3 weken gegaan.
 5. De realisatie van ondergrondse inzamelvoorzieningen is gestart.
 6. Het VANG programma is in 2019 geëvalueerd.
 7. In Naarden-Vesting is het project van zak naar bak afgerond. Dit betekent dat in Naarden-Vesting geen huisvuilzakken meer aan de straat worden gezet, maar dat ze het afval brengen naar inzamelcontainers.
 8. In Hilversum-centrum loopt het project van zak naar bak nu en verwachten we dit in 2020 af te ronden

Tussentijdse cijfers (op basis van gegevens 2019):

20152020
Scheidingspercentage56%68%
Restafval per inwoner per jaar222 kilo162 kilo
Klanttevredenheid7,47,6

Er is door de wijziging van de inzamelstructuur per jaar per inwoner bijna 5 keer zoveel pmd en 1/3 keer zoveel gft ingezameld.

Acties

 1. Verdere uitwerking van het project van zak naar bak in Hilversum-centrum
 2. In gemeenten Blaricum, Huizen, Gooise Meren, Laren, Weesp en Wijdemeren worden bij hoogbouw ondergrondse containers geplaatst in gemeenten. In centrum Muiden en Bussum gaat het project van zak naar bak starten. Hieraan vooraf vinden er voorbereidings- en participatietrajecten plaats
 3. Voorjaar 2020 is de startmemo grondstoffenvisie vastgesteld door portefeuillehouders Milieu & Duurzaamheid en is gedeeld met de raden. In het najaar wordt de visie over hoe we de komende jaar de grondstoffen en afval willen inzamelen opgehaald bij de verschillende gemeenten.
 4. Einde 2020 wordt de nieuwe grondstoffenvisie vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regio.
 5. Van 2021 wordt de afgestemde grondstoffenvisie uitgewerkt in een vervolgprogramma.

Publicaties

Contact

Enrik Bakker
Manager GAD ai.
e.bakker@gad.nl