voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. VANG (Van afval naar grondstof)
 2. (Onderscheid wordt gemaakt tussen VANG Huishoudelijk afval (GAD) en VANG Buitenshuis (gemeenten)

Wat willen we bereiken?

 1. 75% gescheiden inzameling huishoudelijk afval in 2020.

Beoogde start-/einddatum

Loopt tot en met 2020

Resultaten tot nu toe

 1. De uitrol van de PMD container en de kleinere restafval container in Laren, Blaricum en Huizen is in 2017 (fase 1) afgerond.
 2. De realisatie van ondergrondse inzamelvoorzieningen is hier gestart.
 3. Uitrol voor de laagbouw is geëvalueerd. De fasering voor de laagbouw is daarop aangepast en is onder andere meer keuzevrijheid gekomen ten aanzien van formaat containers.
 4. Eerste resultaten:
  • Scheidingspercentage regio (totaal) van 56% gestegen naar 58% (bronscheiding).
  • Hoeveelheid restafval gedaald van 222 kilo naar 215 kilo per persoon.
  • Klanttevredenheid: gestegen van 7,4 naar 7,6.
  • Uit de eerste resultaten van fase 1 blijkt bijna 4x zoveel plastic metalen en drankenkartons en 2 x zoveel groente- fruit- en tuinafval ingezameld te zijn.

Voortgang en planning

 1. Na de zomer 2018 worden de restafvalcontainers omgewisseld (van 240l naar 140l).
 2. Per 1 januari 2019 worden de inzamelfrequenties in de gehele regio aangepast.
 3. Centra- en hoogbouwaanpak gaat gefaseerd door. Voorbereidingen Gooise Meren zijn bijna afgerond.
 4. In 2019 wordt het VANG programma geëvalueerd en een vervolgprogramma voor de periode na 2020 gezamenlijk voorbereid.

Publicaties

Contact

Daniël Walkot
d.walkot@gad.nl