voor inwoners, met gemeenten
De gebouwde omgeving in Gooi en Vechtstreek bestaat uit ca. 115.000 woningen en 30.000 bedrijven. Veel van deze huizen en bedrijfspanden zijn (nog) niet energiezuinig en kunnen met relatief simpele maatregelen worden verduurzaamd. Daarmee kan veel energie in de regio worden bespaard.

Om het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de regio te versnellen zijn verschillende projecten gestart. De nadruk in de projecten ligt op het stimuleren van aanpassingen die relatief weinig investering vragen en veel opleveren: isoleren, elektrificeren, ventileren en kleinschalige opwek zoals met zonnepanelen.

In de projecten wordt duurzaamheid op een slimme manier gekoppeld aan regulier onderhoud en beschikbare financiering. Voor de bewoner of gebruiker streven we naar een toename in wooncomfort en lagere of gelijkblijvende lasten. En met de maatregelen die nu worden genomen wordt naar een aardgasvrije toekomst toegewerkt.

Projecten