voor inwoners, met gemeenten
De gebouwde omgeving in Gooi en Vechtstreek bestaat uit circa 115.000 woningen en 30.000 bedrijven. Veel van deze huizen en bedrijfspanden zijn (nog) niet energiezuinig en kunnen met relatief simpele maatregelen worden verduurzaamd. Daarmee zal veel energie in de regio worden bespaard en opgewekt. Tegelijkertijd moeten de komende twintig jaar de gemeenten aardgasvrij worden. Daarvoor is een grootschalige aanpak nodig voor het duurzaam renoveren van woningen.

De regionale aanpak is erop gericht om de verduurzaming van woningen en bedrijven te versnellen. De nadruk ligt op het stimuleren van aanpassingen die relatief weinig investering vragen en veel opleveren: isoleren, elektrificeren, ventileren en energie opwek zoals met zonnepanelen. Voor de bewoner of gebruiker streven we naar een toename in wooncomfort en betaalbare lasten.

Regionale initiatieven om de verduurzaming van gebouwde omgeving te versnellen:

Energiedienstenbedrijf

Eind 2020 is het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek opgericht om partijen in de keten samen te brengen, energiediensten in de regio te bundelen en te zorgen voor betrouwbare en hoogwaardige dienstverlening met advies en begeleiding aan pandeigenaren en bewoners in de verduurzaming van hun huis. Daarnaast is er ondersteuning van bedrijven voor de om- en bijscholing van bouwpersoneel.

Energiebesparing bij bedrijven

Sinds 2019 is er een energiebesparingsplicht en informatieplicht voor ondernemers. De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFGV) handhaaft deze wet in de regiogemeenten (uitzondering Hilversum) met de aanpak Stimulerend Toezicht. De ondernemer krijgt inzicht in zijn energieverbruik én in de maatregelen die genomen moeten worden om energie te besparen.

 

Daarnaast hebben de gemeenten Gooi en Vechtstreek het provinciale Energiebesparingsakkoord getekend. Samen met andere deelnemende gemeenten uit de provincie, de provincie Noord-Holland en de vier Omgevingsdiensten in Noord-Holland zijn er afspraken gemaakt om bedrijven te stimuleren energie te besparen.

Onderwijs en arbeidsmarktkansen energietransitie

Er is een personeelstekort in de bouw- en technieksector. Daarnaast heeft de overgang naar een nieuw energiesysteem impact op de werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden. Met een regionale aanpak in publieke-private samenwerking wordt gewerkt aan een betere aansluiting tussen onderwijs- en arbeidsmarkt en aan het terugdringen van het tekort in de sector. WerkgeversServicepunt (WSP) Gooi en Vechtstreek werkt hierbij samen met het onderwijs en bouw- en installatiebedrijven die verbonden zijn aan het Energiedienstenbedrijf.

Inkoop duurzame energie gemeenten

De Regio Gooi en Vechtstreek en de regiogemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, en Wijdemeren werken samen met lokale energiecoöperaties aan de duurzame energielevering voor de gemeentelijke accommodaties en bedrijfsvoering. De regiogemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek hebben het doel om energieneutraal te worden, door te besparen op eigen verbruik, duurzame energie lokaal op te wekken en 20 procent van de energiebehoefte duurzaam in te kopen bij lokale energiecoöperaties en 80 procent te compenseren via een aandeel in windparken op zee.

Kijk voor meer informatie op: