voor inwoners, met gemeenten
Het BOEG bestaat uit een afvaardiging van gemeenten, het waterschap, woningcorporaties, Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, huurdersbelangenverenigingen, netbeheerders en energiecoöperaties. BOEG vindt plaats in twee vormen: de stuurgroep en het groot overleg.

De stuurgroep bestaat uit een kleine groep van overheden/opdrachtgevers die met korte lijnen bestuurlijke afstemming over de projecten bewaakt. Ook wordt in dit overleg beslist over bovenregionale onderwerpen. De stuurgroep komt zes keer per jaar bij elkaar. Hieraan nemen bestuurders deel vanuit:

 • Regiogemeenten
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Provincie Noord Holland
 • Woningcorporaties
 • Netbeheerders
 • De voorzitter Milieu en Duurzaamheid Regio Gooi en Vechtstreek
 • De programmacoördinator Energietransitie van de Regio Gooi en Vechtstreek (secretaris)

BOEG Groot

In het groot overleg, dat vier keer per jaar plaatsvindt, sluiten meer partijen bij het overleg aan. Hierin wordt de voortgang van projecten, de evaluatie van de samenwerking en regionale besluitvorming behandeld. In het BOEG groot nemen aanvullend vertegenwoordigers deel van:

 • Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek
 • Energiecoöperaties
 • Huurdersverenigingen
 • Bouwbedrijven
 • Opleidingsinstellingen