voor inwoners, met gemeenten
Het Bestuurlijk Overleg Energietransitie Gooi en Vechtstreek wordt geadviseerd en ondersteund door het Regionaal Energietransitie Team (RET). In het RET vindt de inhoudelijke afstemming over de projecten plaats.

Het Regionaal Energietransitie Team bestaat uit inhoudelijk medewerkers van:

 • Regiogemeenten
 • Energiecoöperaties
 • Provincie Noord-Holland
 • Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek
 • Huurdersverenigingen
 • Woningcorporaties
 • Netbeheerders
 • Het drinkwaterbedrijf
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Bouwbedrijven
 • Opleidingsinstituten

Het team komt 6 – 8 keer per jaar bij elkaar. De regie en coördinatie van dit team ligt bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Aanvullend zijn er werkgroepen op specifieke onderwerpen en kunnen mensen éénmalig worden uitgenodigd wanneer voor hen relevante projecten op de agenda staan.