voor inwoners, met gemeenten

De gebouwde omgeving in Gooi en Vechtstreek bestaat uit circa 115.000 woningen en 30.000 bedrijven. Veel van deze huizen en bedrijfspanden zijn (nog) niet energiezuinig en kunnen met relatief simpele maatregelen worden verduurzaamd. Daarmee zal veel energie in de regio worden bespaard en opgewekt. Tegelijkertijd moeten de komende twintig jaar de gemeenten aardgasvrij worden. Daarvoor is een grootschalige aanpak nodig voor het duurzaam renoveren van woningen.

De regionale aanpak is erop gericht om de verduurzaming van woningen en bedrijven te versnellen. De nadruk ligt op het stimuleren van aanpassingen die relatief weinig investering vragen en veel opleveren: isoleren, elektrificeren, ventileren en energie opwek zoals met zonnepanelen. Voor de bewoner of gebruiker streven we naar een toename in wooncomfort en betaalbare lasten.

Energiedienstenbedrijf

Een woning verduurzamen heeft veel voordelen: voor het wooncomfort, de energierekening en het klimaat. Regio Gooi en Vechtstreek, de regiogemeenten en Eemnes werken sinds 2019 samen met Duurzaam Bouwloket, energiecoöperaties, bouw- en installatiebedrijven, branche-, financiële en kennisinstellingen in het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek om bewoners te ondersteunen in het verduurzamen van hun woning.

Het Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is opgericht om energiediensten in de regio te bundelen en te zorgen voor betrouwbare en hoogwaardige dienstverlening met advies en begeleiding aan pandeigenaren en bewoners in de verduurzaming van hun huis. Daarnaast is er ondersteuning van bedrijven voor de om- en bijscholing van bouwpersoneel.

Energiedienstenbedrijf Gooi en Vechtstreek is een stichting zonder winstoogmerk met vertegenwoordiging vanuit de deelnemende partners in het bestuur. Het wordt centraal gecoördineerd met ondersteuning van projectleiders Herman Schotman en Oscar Jansen. Deze samenwerkingsvorm wordt drie jaar lang vanuit de regiogemeenten en met een subsidie van de provincie Noord-Holland ondersteund in de opstartfase.

Kijk voor meer informatie op https://energiedienstenbedrijf.nl
Kijk voor meer informatie op https://checkklikbespaar.nl

Inkoop duurzame energie gemeenten

De Regio Gooi en Vechtstreek en de regiogemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, en Wijdemeren werken samen met lokale energiecoöperaties aan de duurzame energielevering voor de gemeentelijke accommodaties en bedrijfsvoering. De regiogemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek hebben het doel om energieneutraal te worden, door te besparen op eigen verbruik, duurzame energie lokaal op te wekken en 20 procent van de energiebehoefte duurzaam in te kopen bij lokale energiecoöperaties en 80 procent te compenseren via een aandeel in windparken op zee.