voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

Onze regio heeft met de MRA partijen en het Rijk op initiatief van het Rijk een verstedelijkingsstrategie uitgewerkt om op nationaal niveau keuzes te kunnen maken bij de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie. Hieraan zitten ook toekomstige investeringen die het Rijk wil doen gekoppeld.

De Verstedelijkingsstrategie MRA geeft een integrale uitwerking aan de grote en complexe ruimtelijke opgaven op het gebied van leefbaarheid, wonen, werken, bereikbaarheid, landschap, klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. De strategie richt zich zowel op de middellange (tot 2030) als de lange termijn (2030-2050). Uitgangspunt is dat hierin de nationale, regionale en lokale doelen en lopende trajecten samenkomen die passen bij een duurzame inclusieve en aantrekkelijke economisch sterke metropoolregio. Het verstedelijkingsconcept MRA is in 2022 door alle gemeenteraden en Provinciale Staten van de MRA partijen onderschreven. Ook het Rijk heeft dit gedaan.

Het huidige kabinet heeft vervolgens verschillende NOVEX gebieden aangewezen. De MRA is een van de NOVEX gebieden. Het Rijk heeft besloten om het Verstedelijkingsconcept van de MRA over te nemen binnen de NOVEX MRA. Een volgende stap is het uitwerken van een fasering en regionale investeringsagenda.

Publicaties

Foto Rowena Kuijper

Contact

Rowena Kuijper
Strategisch adviseur fysiek domein | Programmacoördinator Ruimte en Landschap

r.kuijper@regiogv.nl