voor inwoners, met gemeenten

Het doel van de analysefase is het verder verzamelen van gegevens, het doen van gericht regionaal onderzoek en het aanbrengen van focus in opgaven. De analysefase kent 3 stappen:

 1. Nader onderzoeken van de opgaven uit de Verkenning Gooi en Vechtstreek 2040
 2. Scherper formuleren en focus aanbrengen in opgaven
 3. Schetsen van ontwikkelperspectieven

1. Nader onderzoeken van de opgaven uit de Verkenning Gooi en Vechtstreek 2040

Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd. Hierbij is ook samengewerkt met andere partijen, zoals het waterschap, Deltares en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

2. Scherper formuleren en focus aanbrengen in opgaven

Stap 2 heeft geresulteerd in Rapport analysefase, stap 1 en 2. In dit rapport is alle informatie samengevat. Ook is er benoemd welke vraagstukken vragen om regionale afstemming of visievorming. Dit zijn dan ook de opgaven waar in het regionale vervolg de focus op ligt.

3. Schetsen van ontwikkelperspectieven

Er zijn ontwikkelperspectieven gemaakt. Zo’n perspectief schetst een scenario hoe de regio zich kan ontwikkelen als vanuit een bepaalde invalshoek wordt gedacht. Deze ontwikkelperspectieven zijn bedoeld als hulpmiddel, niet als visie of om een richting te kiezen. Het is om te laten zien welke consequenties er zijn als bepaalde keuzes voor oplossingen  van de regionale opgaven worden gemaakt. En specifiek waar de beleidsmogelijkheden van gemeenten zitten. Bijvoorbeeld: stel dat je alle opgaven vanuit de invalshoek van het klimaat zou zien. Hoe en waar ga je dan bouwen? Hoe ga je dan om met water of energiewinning?

Publicaties

 1. Opgaven totaaloverzicht omgevingsvisie Gooi en Vechtstreek
 2. Samenvatting analysefase, stap 1 en 2
 3. Rapport analysefase, stap 1 en 2
 4. Onderzoek water
 5. Onderzoek bodem en ondergrond
 6. Onderzoek ruimtebehoefte wonen en werken
 7. Onderzoek biodiversiteit
 8. Onderzoek veenoxidatie en bodemdaling
 9. Onderzoek openbaar vervoer knooppunten
 10. Onderzoek energiewinning en cultuurhistorie
 11. Rapport ontwikkelperspectieven
 12. Posters ontwikkelperspectieven