voor inwoners, met gemeenten

De Werkkamer

Locatie
Regiokantoor
Datum
22 december 2016
Aanvang
12:00
Eindtijd
14:00
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

3. Werking Werkkamer en vergaderschema 2017

5. Ontwikkelingen smaakmakers

8. Rondvraag