PFHO fysiek domein (reserve)

voor inwoners, met gemeenten

PFHO fysiek domein (reserve)

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum (Heide-/Polderzaal)
Datum
20 december 2018
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Marijn den Uijl

1. Fysiek domein

Opening en mededelingen

PDF • 65 kB

2. Resumé pfho fysiek domein 22 november jl.

Vaststellen

PDF • 70 kB

3. Informatiebrief

Adviseren

PDF • 37 kB

4. W.v.t.t.k. en rondvraag

Bespreken

5. Ruimte & Mobiliteit

Mededelingen

6. Snelfietspaden

Instemmen

PDF • 52 kB
PDF • 71 kB
PDF • 61 kB
PDF • 1484 kB
PDF • 9026 kB
PDF • 217 kB
PDF • 181 kB

7. Openbaar busvervoer

Instemmen

PDF • 40 kB

8. Lijst woningbouwlocaties t.b.v. PRV afspraken

Instemmen

PDF • 34 kB
PDF • 54 kB

9. W.v.t.t.k. en rondvraag

Bespreken

10. Milieu & Duurzaamheid

Mededelingen

11. Voortgangsrapportage VANG

Vaststellen

PDF • 37 kB
PDF • 311 kB

12. Programma energietransitie

Stand van zaken (presentatie)

13. MRA duurzaamheid

Kennisnemen

PDF • 178 kB

14. O.F.G.V.

Indien relevante ontwikkelingen

15. W.v.t.t.k. en rondvraag

Bespreken

16. Economie & Innovatie

Mededelingen

17. Werkplan werklocaties

Vaststellen

PDF • 38 kB
PDF • 157 kB

18. Fieldlabs en Growth Matters

Vaststellen

PDF • 39 kB
PDF • 110 kB
PDF • 62 kB
PDF • 260 kB
PDF • 158 kB

19. Uitnodiging Actualisatie Plabeka

Kennisnemen

PDF • 50 kB

20. W.v.t.t.k. en rondvraag en sluiting

Bespreken